Vergoeding

 

 

Vergoeding 
Vergoeding door ziektekostenverzekering is in veel gevallen mogelijk en is afhankelijk van jouw aanvullende verzekering

Bij verhindering
Ben je verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan mij door. Niet tijdig afgezegde afspraken breng ik in rekening.

 

 

 

 

 

Zakelijke gegevens

KvK-nummer: 62885014

VIV-registratienummer: 1907923

AGB-code Path Coach: 90062693

AGB-code AJB Schutte: 90103318

Kwalificatiecode: 9021

Rekeningnummer: NL33 INGB 0006885456 

Geregistreerd lid PPCH
____________________________________________________________

Lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde.
Lid 1907923

Als lid van de VIV ben ik gehouden aan de VIV praktijk-, ethische- en gedragscode.

De VIV is ISO gecertificeerd.

Klachtenreglement
De VIV heeft een klachtenregeling en biedt een onafhankelijk tuchtrecht.

Voor een coachtraject dien je een informed consent c.q. coachovereenkomst te ondertekenen.

Ook ben ik verplicht met nascholing mijn kennis up-to-date te houden.

Missie VIV

Het is de missie van de VIV om een beweging in gang te zetten, waarbij wij niet meer denken in termen van ziektekosten maar in vitaliteitkunde. Wij willen een bijdrage leveren om alternatieve geneeskunde te transformeren naar complementaire zorg.

Een situatie waarin reguliere zorg nauw samenwerkt met complementaire en informele zorg om tot de beste kwaliteit van leven te komen voor de cliënt/patiënt tegen de juiste kosten en met behoud van de menselijke maat.